Privacy Statement

Versie 25 mei 2018

Contact met ons

Door middel van de telefoonnummers, via het contactformulier of WhatsApp-nummer die staan vermeld op de website, kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen wanneer uw witgoed apparaat defect is. Vervolgens maakt onze klantenservice een reparatie afspraak met u. Wij zullen dan een van onze eigen monteurs langs sturen.
Voor het maken van een afspraak gebruiken wij uw e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer.
Bovenstaande gegevens hebben wij namelijk nodig om u te helpen bij uw probleem met uw witgoed apparaat.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren deze informatie totdat u tevreden bent met onze werkzaamheden. Deze informatie kan tot 6 maanden bewaard worden voor de garantie of zolang de wet dat eist. Op deze manier kunnen we bij vervolgvragen de informatie snel en eenvoudig erbij pakken. Bovendien kunnen we via deze weg onze klantenservice trainen om zich te verbeteren.

Verstrekking van informatie aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen. In het geval dat wij wettelijk verplicht zijn, zijn wij genoodzaakt dat wel te doen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in opgeslagen kan zijn. Onze cookies zijn functioneel van aard en dat betekent dat ze alleen worden geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te kunnen maken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gedrag van onze websitebezoekers te observeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken in opgenomen die gaan over wat zij mogen bijhouden en wat niet. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben Google de IP-adressen laten anonimiseren.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens en uw informatie wegen erg zwaar voor ons. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We houden de beveiliging in de gaten en passen aan waar nodig, zodat er niks mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Schenk dus aandacht aan de vermelde datum hierboven en controleer regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of in het geval dat u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.
U hebt de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Corrigeren van fouten

Intrekken van toestemming
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd in staat moet zijn om duidelijk aan te geven wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Wanneer u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder.